Назва курсу: «Основи сучасних мов програмування». Тривалість: 1-й семестр. Для студентів спеціальностей "Професійна освіта. Цифрові технології", "Комп'ютерні технології". Мета: опанувати базові конструкції з програмування: змінні, розгалудження, цикли, масиви. Розвиток логічного мисленняЗавдання: навчитися створювати консольні додатки на С++ в Visual Studio.

Викладач - Купріянов Олександр Володимирович.

Лекції - 6 годин.  Лабораторні - 24 години. Залік.