Купріянов О.В. Навчальний посібник. Основи дистанційного навчання